Kalendár

September
P U S Š P S N
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Aktuality
19.03.2020

Koronavírus

Slovenský červený kríž v Trnave v spolupráci so Zariadením pre seniorov na Vansovej ulici v Trnave, organizujú výzvu...
15.05.2019

Súťaž Družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupňa

Územný spolok slovenského Červeného v Trnave zorganizoval dňa 26.04.2019 v spolupráci s ZŠ s MŠ, Atómová 1, Trnava, Arcibiskupským gymnáziom biskupa P. Jantauscha, Trnava a Strednou odbornou školou pedagogickou bl. Laury, Trnava, súťaž Družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupňa. 
14.05.2019

Smolenická kvapka krvi

Srdečne Vás pozývame na ďalší ročník Smolenickej kvapky krvi, ktorá sa uskutoční 21.mája od 08. hod v priestoroch KD Smolenice.
05.04.2019

Jarná kvapka krvi vo Vrbovom

15.5.2019 8:00 Dom kultúri vo....  
10.09.2018

10.09.2018 otvárame Kurz opatrovania

10.09.2018 otvárame Kurz...
21.08.2016

Výhody pre darcov krvi

Zľava na MHD a voľný vstup do Mestskej plavárne Zátvor. Zistite výhody darcov krvi!
23.06.2016

Kurz opatrovania od 01.08.2016

Tento kurz je určený pre záujemcov, ktorí by chceli poskytovať opatrovateľskú starostlivosť v domácnostiach a zariadeniach sociálnych služieb v tuzemsku a v zahraničí.
09.03.2016

Kurz opatrovania od 25.04.2016

Tento kurz je určený pre záujemcov, ktorí by chceli poskytovať opatrovateľskú starostlivosť v domácnostiach a zariadeniach sociálnych služieb v tuzemsku a v zahraničí.
29.01.2016

Kurzy prvej pomoci vo februári

ÚzS SČK Trnava organizuje dňa 06.- 07.02.2016 16-hodinový kurz prvej pomoci a dňa 06.-07.02.2016 a 20.-21.02.2016 33-hodinový kurz prvej pomoci Bližšie info na tel. č. : 0903 558 917
0/0

História územného spolku

     Spolok Červeného kríža v Trnavskom regióne existoval už pred prvou svetovou vojnou. Zo spolkov, ktoré blahodárne účinkovali načim v prvom rade spomenúť Červený kríž, ktorý je najstarší. V prvých rokoch jeho jestvovania neporozumeli ľudia snahám zakladateľa. No, svetová vojna vytrhla spolok z letargie a pohla jednotlivých funkcionárov k iniciatívnej činnosti. Slovom, stolová spoločnosť premenila sa na opravdivú spoločnosť, pracujúcu pre zmiernenie biedy, vzniknutej svetovou vojnou. Prvou takou prácou je tzv. občerstvujúca služba na nádraží...bez úradnej výzvy podnikli dámy zvláštnu, doteraz nevídanú činnosť. Odchádzajúcim vojakom podávali hlavne limonádu a tiež potraviny. A táto činnosť a jej blahodárne účinkovanie tak sa vžilo, že takmer až do konca vojny sa udržalo. (Junás a kol., 1999, s.216)
Starý Červený kríž skončil svoju činnosť 10.06.1919.


     V Štátnom okresnom archíve v Trnave v evidencií dobročinných spolkov nachádzame záznam o existencií vzniku Spolku Červeného kríža v Trnave dňa 06.10.1919. Cieľom daného spolku bolo vybudovanie spolkovej organizácie, ktorá by zabezpečovala výcvik dobrovoľníkov, zriaďovala lazarety pre tuberkulózne chorých, obstarávala potraviny i lieky, šatstvo a dopravovala chorých a zranených do nemocníc. Následná hospodárska kríza v 30. rokov sa tragicky prejavila na deťoch, kde priemerne ročne zo 7000 vyšetrených detí bolo chorých 3 160. Červený kríž školil v kurzoch samaritánov a dobrovoľné sestry, venoval sa prednáškovej činnosti o hygiene a domácej opatrovateľskej službe, organizoval finančné zbierky.


     Najvýznamnejšou udalosťou povojnového obdobia bol zjazd dobrovoľných sestier z oblasti Slovenskej divízie v dňoch 27.-28.09.1947 v Piešťanoch. Počas zjazdu bola po prvý raz nainštalovaná putovná výstava Červeného kríža a priebeh zjazdu bol zverejnený aj vo forme žurnálu a vydaný v zborníku Biela armáda v Piešťanoch.


     Po druhej svetovej vojne, ako uvádza zápisnica z Valného zhromaždenia Okresného spolku ČSČK v Trnave zo 14.04.1949, hlavným cieľom sa stala podpora, spolupráca a ochrana národného zdravia. Podľa zákona č. 68/51 Sb. Roku 1954 spolok bol premenovaný na organizáciu, prvým predsedom bol zapísaný Dr. Mikuláš Nádaši, primár št. nemocnice v Trnave. Prvá výborová schôdza s konala 25.04.1949. Postupne sa budovala organizačná štruktúra a zameriavala svoju činnosť do terénu. V roku 1949 vykazuje okresný spolok 1 562 členov, 6 miestnych skupín (Trnava, Naháč, Voderady, Dolné Orešany, Paderovce a Zeleneč) a dve závodné skupiny (Kovosmalt a Cukrovar Trnava).


     V zborníku k dejinám zdravotníctva v trnavskom okrese v roku 1983 sa uvádza, že ČSČK sa stal druhou najmasovejšou a najaktívnejšou organizáciou v NF s počtom viac ako 24 000 členov v 110 základných organizáciách v obciach a v mestách a v 37 základných organizáciách a aktívoch na závodoch.
Zmena politického systému na prelome rokov 1989 - 1990 priniesla mnoho zmien v činnosti a v ďalšom smerovaní okresného spolku. (Junas a kol., 1999)

Riaditelia územného spolku ČK v Trnave od roku 1998
Od roku 1998 pracovali na pracovnej pozícii riaditeľa územného spolku Červeného kríža v Trnave celkom 4 osobnosti: (Božena Belková, Ing. Denisa Voleková, h. doc. JUDr. Jozef Kudla, PhD., Bc. Eva Gbelcová)
Výber daného obdobia je zámerom z dôvodu prelomu politického systému v Slovenskej republike a zároveň úmyslom vyzdvihnutia zmeny, ktorá nastala po príchode prvej riaditeľky pani Boženy Belkovej na pracovnú pozíciu riaditeľky ÚzS ČK v Trnave (1998 - 2002).


     Naozaj zlomovým obdobím možno nazvať príchod pani Belkovej. Bolo potrebné "upratať" dogmatické pracovné postupy, nájsť vyhovujúci priestor na činnosť, nakoľko v tomto období prišlo k predaju predchádzajúcich priestorov, v ktorých ČK pracoval. Od roku 1998 nastúpila ako riaditeľka územného spolku Červeného kríža v Trnave. Bolo to obdobie reorganizácie a budovania skutočnosti z predstavy o Červenom kríži, o tom ako by to malo vyzerať a fungovať. Pani Belková prišla do Trnavy v období, kedy bolo potrebné riešiť nové priestory pre územný spolok po predaji predchádzajúcich priestorov. Zabezpečila a zrekonštruovala dom na Botanickej ulici, ktorý je dôstojným stánkom pre ČK dodnes. Zmenami prešlo aj personálne zázemie ČK, postupne sa obklopila ľuďmi, ktorí zdieľali rovnaké predstavy, myšlienky ale i konkrétne činy v oblasti pomoci klientom. V oblasti organizovania školení prvej pomoci, ošetrovateľstva, zapožičiavania kompenzačných pomôcok, sociálneho poradenstva pre ŤZP klientov, upratovania pre ŤZP občanom a starším osobám, výdajne materiálnej pomoci, zabezpečovanie a oslovovanie darcov krvi pre trnavskú transfúznu stanicu, riešenia prípadov klientov zo sociálne slabších rodín v spolupráci so sociálnym odborom Mestského úradu, organizovanie humanitárnej pomoci pre štáty postihnuté povodňami, zlou - nevyhovujúcou politickou situáciou, pátraciu činnosť pri hľadaní žijúcich rodinných príslušníkov, hrobov zomrelých a veľa ďalších prospešných činností.


     Súčasnou riaditeľkou územného spolku ČK v Trnave je Bc. Eva Gbelcová, ktorá dlhé roky pracovala v ČK a aktívne sa zapájala do činnosti organizovaných prostredníctvom školiteľských, odborných, metodických, podporných aktivít v rámci SR ale i v zahraničí. Na tomto poste pracuje od r. 2005 a snaží sa najmä v pokračovaní rozvoja vlastných projektov, prehlbovania spolupráce s odbormi sociálnej pomoci, úradom práce, riaditeľmi škôl pre prehlbovanie metodickej a školiteľskej činnosti poskytovania prvej pomoci a samozrejme v neposlednom rade získavania príspevkov a sponzorských darov pre rozvoj daných projektov.


     Získavanie dobrovoľníkov pre prácu a rozvoj myšlienok SČK, spolupráca so základnými, strednými školami. Agitácia a organizovanie darcov krvi, vedenie evidencie pre transfúznu stanicu trnavskej nemocnice. Vedenie odborných školení a kurzov napr. v poskytovaní prvej pomoci rekvalifikačné a odborné kurzy pre opatrovateľky.

Chceli by ste sa aj vy stať súčasťou Slovenského Červeného kríža? Neváhajte nás kontaktovať pomocou formulára nižšie:

Napíšte nám