Kalendár

September
P U S Š P S N
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Aktuality
19.03.2020

Koronavírus

Slovenský červený kríž v Trnave v spolupráci so Zariadením pre seniorov na Vansovej ulici v Trnave, organizujú výzvu...
15.05.2019

Súťaž Družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupňa

Územný spolok slovenského Červeného v Trnave zorganizoval dňa 26.04.2019 v spolupráci s ZŠ s MŠ, Atómová 1, Trnava, Arcibiskupským gymnáziom biskupa P. Jantauscha, Trnava a Strednou odbornou školou pedagogickou bl. Laury, Trnava, súťaž Družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupňa. 
14.05.2019

Smolenická kvapka krvi

Srdečne Vás pozývame na ďalší ročník Smolenickej kvapky krvi, ktorá sa uskutoční 21.mája od 08. hod v priestoroch KD Smolenice.
05.04.2019

Jarná kvapka krvi vo Vrbovom

15.5.2019 8:00 Dom kultúri vo....  
10.09.2018

10.09.2018 otvárame Kurz opatrovania

10.09.2018 otvárame Kurz...
21.08.2016

Výhody pre darcov krvi

Zľava na MHD a voľný vstup do Mestskej plavárne Zátvor. Zistite výhody darcov krvi!
23.06.2016

Kurz opatrovania od 01.08.2016

Tento kurz je určený pre záujemcov, ktorí by chceli poskytovať opatrovateľskú starostlivosť v domácnostiach a zariadeniach sociálnych služieb v tuzemsku a v zahraničí.
09.03.2016

Kurz opatrovania od 25.04.2016

Tento kurz je určený pre záujemcov, ktorí by chceli poskytovať opatrovateľskú starostlivosť v domácnostiach a zariadeniach sociálnych služieb v tuzemsku a v zahraničí.
29.01.2016

Kurzy prvej pomoci vo februári

ÚzS SČK Trnava organizuje dňa 06.- 07.02.2016 16-hodinový kurz prvej pomoci a dňa 06.-07.02.2016 a 20.-21.02.2016 33-hodinový kurz prvej pomoci Bližšie info na tel. č. : 0903 558 917
0/0

8- hodinový kurz prvej pomoci

8-hodinový kurz prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie.

Základný kurz život zachraňujúcich úkonov v trvaní 8 hodín. Osnova kurzu je spracovaná v zmysle jednotlivých zásad poskytovania prvej pomoci. Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti nácviku poskytovania prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch. Súčasťou je nácvik kardio-pulmonálnej resuscitácie. 
Absolvent kurzu obdrží osvedčenie SČK. Výučbu PP ponúkame firmám, organizáciám, štátnej správe, samosprávam, ale i širokej verejnosti. 

Osnova kurzu je spracovaná podľa jednotlivých zásad poskytovania prvej pomoci. Slovenský Červený kríž je držiteľom platnej akreditácie kurzu prvej pomoci vydanej rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 398 /2010 Z.z. o minimálnych požiadavkách na kurzy prvej pomoci, na kurzy inštruktorov prvej pomoci a na skúšky z poskytovania prvej pomoci. Potvrdenia a protokoly v zmysle tejto vyhlášky môže vydávať iba územne príslušný Územný spolok SČK. Tieto tlačivá musia byť podpísané príslušným riaditeľom a označené pečaťou SČK podľa zákona č.460/2007 Z.z. o Slovenskom Červenom kríži.

Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti nácviku poskytovania prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch, vyslobodenie zraneného z automobilu, správanie sa pri autonehode a nácvik kardio-pulmonálnej resuscitácie. Absolvent kurzu obdrží potvrdenie o absolvovaní kurzu schválené ministerstvom zdravotníctva SR dňa 8.1.2008.

Cena kurzu je 25 € za 1 osobu. Pri väčších objednávkach poskytujeme zľavy!

Záujem o kurz

Súbory na stiahnutie